Vsedržavni posvet 28. 29. 30. Oktober – Gorica

»Alice, Pollicino, la Gabbianella e il Gatto«

“Pravive dečkov in deklic po 15. letih podpisa internacionalne konvencuje: varstvene izkušnje in javno obveščanje”

Ob priliki 15. letne mednarodne konvencije o pravicah otrok, se je v četrtek, petek in soboto v Gorici vršil prvi vsedržavni posvet o pravicah mladih. Konvencuja je bila leta 1989 odobrena na seji Združenih narodov, Italija jo je ratificirala z zakonom št. 176. Ta je privič priznala nedotakljive pravice vseh otrok sveta, kot: svoboda, dostojanstvo, enakovrednost, spoštovanje, pravica do vzgoje. V zakonu št.176/91 so podane smernice, za pravilno ravnanje z otroki. Na simpoziju so bile prisotne razne osebnosti, ki se ukvarjajo z maldimi. Te so občinstvu podale, da je z trudom možno doseči spoštovanje zgoraj omenjenih smernic in pravic.

Cilj, ki si je zastavil posvet je bil, da udeleženci premislijo o kakovosit posegov do sedaj aktiviranih v korist mladih. Sicer, je bilo dokazno kako se pravice konkretno izvajajo na terenu. Vsakega od treh srečanj so samostojno poimenovali z pravljičnjimi naslovi. Tako se je prvi dan imenoval »Alice nel paese delle meraviglie« kateri je odravnaval najstništvo, drugi »Pollicino«, tu se je govorilo o ločitvi, o konfliktih, ki se izpostavijo med staršema ter o nasiljih nad otriki. Tretji dan, »La gabbianella e il Gatto«, je obravnaval o poučevanju operaterjev in o komunikaciji med temi.

Pobudnik in organizator tega posveta, v sodelovanju z I.R.S.Se.S ( Inštitut za raziskovanje in študij socialnik posegov) in s Tržaško Univerzo, je bil Varuh Mladih doktor Francesco Milanese, kateri se z navdušenjem že leta bori za pravice mladih.

Iz prvega dne je predvsem pomembno omeniti govor sodnika Alfreda Carla Mora in pedagoga Bruna Forte. Govor profesorja Mora je obravnaval najpomenbnejše cilje, kateri so bili doseženi od sklepa konvencije. Predstavil je bilanco doseženih rezultatov v zadnjih 15. Govoril je o varstvenih organih, o političnih potezah v sociali in o odnosu med otroki in odraslimi.

Profesor Forete je poročal o socialni in profesionalni vlogi, ki jo imajo učitelji in operaterji. Pravi, da se ti večkrat znajdejo v težki situaciji, ker je njihova vloga vedno bolj zahtevna.

Glavne tematike drugega dneva so bile: družina, ločitev, družinsko mediacija in vloga staršev. Profesorca Boileau je naštela razne družinske vzorce, ki se uveljavljajo v zadnjih letih in katera obnašanja se razvijajo iz njih. Naj omenimo: »razširjena družina«, »podaljšana družina« ter »družina brez otrok«. Profesorja Matteucci in Tonello, ki poučujeta na Inštitutu za Družinsko Terapijo v Venetu, sta govorila o družinski mediaciji ter o izobraževanju operaterjev, ki delajo na tem področiju. Psihologinja Biancardi, je govorila o nasilnosti v družini, s tem, da je predstavila kako se spreminjajo fizična ali psihologka izražanja nasilnosti. Primirjala jih je s speminjanjem odnosov v naši družbi.

Tretji ter zadnji dan je obravnaval o sledečih tematikah, comunikacija med operaterji in njihova izobrazba. Poleg zgoraj navedenih tematik, so udeleženci govorili o vlogi šol, bodisi kot agencija socialnih posegov in uzgoje. Predtavjen je bil tudi projek o izobraževanju varuhov. V popoldanskih urah se je vršila prva deželna seja vseh »občinskih svetov« otrok Ta nas je opozorili o stiskah, ki imajo otroci zaradi mamil, alkoholja in nasilja v družini.

Simpozij je zaključil javni varuh maldih doktor Francesco Milanese, kateri nas je spomnil, da se moramo naprej borit za njihove pravice.

Doktor Francesco Milanese

Ivana Milic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *